Privacybeleid 

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting ROOBOL. Voor alle scholen van Stichting Roobol wordt een uniform privacybeleid gehanteerd. Op www.roobol.frl/informatie/privacy is de actuele versie van het privacybeleid voor onze hele stichting te vinden. Dit omvat:

  • Opgave verwerkte gegevens van leerlingen
  • Privacyreglement voor leerlingen
  • Sociale media-reglement voor leerlingen

Functionaris gegevensbescherming 
Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting Roobol is dit Femke Schotanus. 

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan?
Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@roobol.frl.