Thematisch Onderwijs

In alle groepen werken we thematisch. In de onderbouw wordt er aan een thema gewerkt in de verschillende hoeken, waarbij alle werkjes, boeken en activiteiten aansluiten bij het thema. Via het digikeuzebord leren de kinderen een keuze te maken tussen verschillende activiteiten die aansluiten bij hun interesse of talent.


We werken met een talentcircuit in de midden- en bovenbouw. De leerlingen kunnen zich dan op basis van talent of interesse inschrijven voor verschillende workshops of activiteiten. Denk hierbij aan drama, fotografie, houtbewerking, programmeren, handvaardigheid, koken en nog veel meer. De klassen worden gemengd en de leerlingen werken dan drie weken aan het thema.


In de bovenbouw werken we sinds 2020 met de methode Blink, een thematische methode wereldoriëntatie waarin geschiedenis, aardrijkskunde en natuur in een project wordt aangeboden. Het enthousiasme van de leerlingen en de mogelijkheden om verschillende leerstijlen toe te passen maakt dat deze methode goed aansluit bij onze visie.