Schoolondersteuningprofiel 2020-2023

Elke 4 jaar maakt een school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

In dit profiel wordt aangegeven welke ondersteuning een school kan bieden in het kader van Passend Onderwijs. Dit profiel kan ook de doorslag geven bij aanmelding van een kind met specifieke onderwijsbehoeften. 

In de onderstaande bijlage kunt u ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.