Basisvaardigheden

We vinden de basisvaardigheden lezen, taal, spelling en rekenen erg belangrijk. Daarom werken we met de nieuwste methodes: Taal op Maat, spellingscircuit en Pluspunt. Bij rekenen werken we vanaf groep 5 met de software op de iPad. Dit werkt adaptief, wat inhoudt dat  de stof zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. We hebben sneller zicht op de resultaten en kunnen de leerlingen hierdoor extra ondersteunen en/of uitdagen waar nodig. We werken met de map 'Slimme Kleuters' en de levelkisten voor die leerling die op cognitief vlak extra uitdaging nodig hebben en verkort door de basisstof heen kunnen. 
In samenwerking met de bibliotheek werken we aan het promoten van het lezen en in 2021-2022 zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen, Blink Lezen. Deze methode werkt thematisch en is gekoppeld aan onze methode van wereldoriëntatie, Blink Wereld.