Taal en Rekenen

We vinden de basisaardigheden lezen, taal, spelling en rekenen erg belangrijk. Daarom werken we met de nieuwste methodes: taal op maat, spelling op maat en pluspunt. Naast de methodes op papier (boeken en werkboekjes) werken we ook met de ondersteunende software. Die werkt adaptief, wat inhoudt dat  de stof zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. We hebben sneller zicht op de resultaten en kunnen de leerlingen hierdoor extra ondersteunen en/of uitdagen waar nodig. We werken met de levelkisten vanaf groep 3, voor die leerling die op cognitief vlak extra uitdaging nodig hebben en verkort door de basisstof heen kunnen. 
In samenwerking met de bibliotheek werken we aan het promoten van het lezen en in 2021-2022 willen we starten met een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen.