Basisvaardigheden

We vinden de basisvaardigheden lezen, taal, spelling en rekenen erg belangrijk. Bij rekenen gebruiken we de methode Pluspunt en werken we op papier. Daarnaast wordt de software op de iPad ingezet als extra oefenmateriaal. Dit werkt adaptief, wat inhoudt dat de stof zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling.

In samenwerking met de bibliotheek werken we aan het promoten van het lezen. In groep 3 wordt met de methode Veilig Leren Lezen gewerkt. In groep 4 tot en met 8 gebruiken we de methode Blink Lezen, waarbij veel aandacht is voor leesplezier en leesmotivatie. De methode werkt thematisch en is gekoppeld aan onze methode van wereldoriëntatie, Blink Wereld. Bij taal en spelling werken we met een eigen werkwijze, aan de hand van de SLO-doelen. Zo wordt bij spelling het spellingscircuit ingezet en sluiten de doelen van taal aan bij Blink. 

We werken met de map 'Slimme Kleuters' en de levelkisten voor die leerling die op cognitief vlak extra uitdaging nodig hebben en verkort door de basisstof heen kunnen.