Formatief leren

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eigen eerdere resultaten. Daarmee breng je persoonlijke ontwikkeling in kaart. 

Onder formatief leren verstaan we de manier waarop je leerlingen vooruithelpt in hun leerproces: door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken, aan te geven hoe een goed resultaat eruitziet. Maar ook een leercultuur van growth mindset, het werken met praatmaatjes en het voortdurend checken van wat leerlingen al weten en begrijpen zijn belangrijk.  Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je samen het leren zichtbaar. 

Hoe zet je het leerproces van leerlingen centraal? Hoe zorg je ervoor dat iedere leerling kan groeien en dat elke leerling weet welke stappen hij moet zetten om vooruit te komen?