Ouders en school

Een goede relatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. We zijn tenslotte samen met één doel bezig: het beste uit het kind halen. Hier doen we met z'n allen ons best voor! Mochten er vragen zijn, dan stellen we het zeer op prijs indien u ons dit zo snel mogelijk meldt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt de leerkracht het beste na 14.00 uur benaderen of van te voren een afspraak maken.

Er zijn diverse manieren waarop u als ouder geinformeerd wordt: 

Informatiemiddag In september/oktober is een informatiemiddag in alle groepen.
Oudergesprekken

 In september zijn de startgesprekken.In februari en juni zijn de verplichte oudergesprekken.

Vanaf groep 5 zijn de leerlingen aanwezig bij de oudergesprekken. 

Social Schools 

Er wordt een digitale nieuwsbrief via Social Schools met ouders gedeeld. 

Informatie m.b.t. de groep en leuke activiteiten worden via Social Schools in de groep gedeeld.

Ouderhulp

Leesouders, luizencontrole, ouders die helpen en ondersteunen met activiteiten zoals spelletjes, sportdagen, projecten, talentcircuit, enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht of via Social Schools. Wij hebben uw hulp hard nodig en zijn hier zeer dankbaar voor! 

De OR (Ouderraad) ondersteunt bij alle activiteiten en de MR (Medezeggeschapsraad) richt zich op het beleid van school en heeft een adviserende en instemmende rol.