De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. We beschouwen de klas en de school als een kleine leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School is een manier van omgang met elkaar die elke dag aan de orde is.
Wekelijks worden er lessen gegeven in alle groepen om de doorgaande lijn en afspraken met elkaar scherp te houden. De leerlijn van de Vreedzame School loopt door de gehele school, van een ruzie oplossen met aap en tijger in de onderbouw tot aan debatteren in de bovenbouw. Zo leren leerlingen naar elkaar te luisteren, elkaars mening te respecteren en zich in elkaar te verplaatsen. 

Een onderdeel van De Vreedzame School is het samen verantwoordelijk zijn, daar spelen we op in door te werken met een kinderdirecteur, leerlingenraad en mediatoren. De leerlingen in de leerlingenraad vergaderen een aantal keer per jaar met de directeur over allerlei onderwerpen en activiteiten van school. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen solliciteren naar de functie van mediator. De mediatoren krijgen een 3-daagse training en mogen daarna gedurende hun tijd in groep 6 proefdraaien met de mediatoren van groep 7 & 8. De mediatoren ondersteunen en helpen met behulp van een stappenplan andere leerlingen met het oplossen van een meningsverschil of conflict.