Raad van Toezicht 

Binnen Stichting ROOBOL is een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

Mevrouw T. Veenma-Koster: Personeel en Organisatie 

Meneer R. Buiter: Onderwijs en Kwaliteit. 

Mevrouw O. de Vries-Chang: Financieel en Ondernemerschap 

Meneer P. Maasbommel: Bestuurlijk en Huisvesting.