Ouderraad

Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad heeft onze school een Ouderraad (OR).
Het werk van deze Ouderraad is onmisbaar en het is een grote steun voor de school.
De ouderraad helpt bij allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten, bijv. schoolreizen,  feestactiviteiten, floralia, kerstfeestviering e.d. en diverse zaken worden door de Ouderraad financieel ondersteund. De ouderraad komt 1 x per maand bij elkaar.

Daarnaast roept de Ouderraad jaarlijks een oudervergadering bijeen (in november). Dan wordt er verslag gedaan van het afgelopen schooljaar en financiële verantwoording afgelegd. Verder treden Ouderraadsleden af en worden nieuwe leden door de Ouderraad voorgesteld.

Contact met de Ouderraad kan via:
Hendrika Arjaans-Brouwer 
Klysterstrjitte 35 
0511-401417