Ouderraad

Wat doen de Ouderraad voor onze school?

De Ouderraad

Naast de wettelijk verplichte M.R. heeft onze school een ouderraad (O.R.).

Het werk van deze ouderraad is onmisbaar en het is een grote steun voor de school.

De ouderraad helpt bij allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten, bijv. schoolreizen,  feestactiviteiten, floralia, kerstfeestviering e.d. en diverse zaken worden door de ouderraad financieel ondersteund.

De ouderraad komt 1 x per maand bij elkaar.

Jaarlijkse ouderavond

Jaarlijks roept de ouderraad een jaarvergadering bijeen (in de maand november). Dan wordt er verslag gedaan van het afgelopen schooljaar en financiële verantwoording afgelegd. Verder treden ouderraadsleden af en worden nieuwe leden door de ouderraad voorgesteld.

De volgende ouders hebben zitting in de O.R.:

 

Linda Bosma
Sietske van der Valk
Bianca Beerstra
Anneke Prins
Hendrika Arjaans - Brouwer
Jeltsje vd Veen
Hinke van Althuis (penningmeester)
Elisabeth Bakker
Hannie Visser
Elly Visser