Onze school.

De Visie van Ibs ’t Pompeblêd: Samen vol trots tot bloei komen.

Onze school, Ibs ’t Pompeblêd, staat open voor alle levensbeschouwelijke overtuigingen, culturen en we gaan met respect met verschillen om. We staan voor veiligheid, liefde, zorg en aandacht. We willen voorzien in de verschillende leerstijlen, talenten en behoeften van de leerlingen.

Samen met ouders, leerlingen en school zoeken we naar passend onderwijs voor uw kind. We willen rekening houden met de verschillen in aanleg, mogelijkheden en leerstijlen van de leerlingen. Het denken en leren van de leerlingen stimuleren we door samen oplossingsgericht en spelend leren te stimuleren. We willen eruit halen wat erin zit en een goed basis leggen op vakgebieden lezen, rekenen en taal.

We willen de leerlingen laten groeien tot trotse, zelfstandige, talentvolle, blije leerlingen die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan en iets toe voegen aan de maatschappij.