Onze school.

De Visie van Ibs ’t Pompeblêd: Samen vol trots tot bloei komen

 

Onze school, Ibs ’t Pompeblêd, staat open voor alle levensbeschouwelijke overtuigingen, culturen en we hebben respect voor verschillen.

We staan voor veiligheid, liefde, zorg en aandacht.

We willen voorzien in de verschillende leerstijlen, talenten en behoeften van de leerlingen, zodat ieder leerling passend onderwijs krijgt. Samen met ouders en de leerling houden we hierbij rekening met verschillen in aanleg, interesses en mogelijkheden van uw kind. 

Het denken en leren van de leerlingen stimuleren we door samen oplossingsgericht en spelend te leren. We willen eruit halen wat erin zit en een goede basis leggen op de vakgebieden lezen, rekenen en taal.

We willen de leerlingen laten opgroeien tot trotse, zelfstandige, talentvolle, innovatieve en blije leerlingen die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan en iets toe kunnen voegen aan de maatschappij.