Samenwerken

Centrum jeugd en gezin;

Sinds 2010 zijn er per gemeente centra voor jeugd en gezin ingericht. In Noord Oost Friesland probeert men de bestaande hulpverleners samen te laten werken in deze centra. Deze centra hebben ook een lijn naar de basisscholen. De scholen zijn bij uitstek een signaleringsplaatsen van problemen. Kinderen komen elke dag op school. Via het schoolmaatschappelijk werk of de interne begeleider kunnen kinderen na overleg met ouders of verzorgers worden doorverwezen naar de centra voor jeugd en gezin.  (CJG Dantumadiel/ gebiedsteam)

PAT team

Voor extra ondersteuning en advies werken we samen met het Preventief Advies Team team.