Rol van ouders

Ouders en school.

Een goede relatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. We zijn tenslotte samen met één doel bezig : het beste uit het kind halen. Hier willen we natuurlijk allemaal ons best voor doen. Mochten er dan vragen zijn, dan stellen we het zeer op prijs indien u ons dit zo snel mogelijk meldt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt de leerkracht het beste na 15.00 uur benaderen of van te voren een afspraak maken.

Er zijn diverse manieren waarop u als ouder geinformeerd wordt.

Klassenavondin september/oktober
Inloopavond1 x per jaar
Contactgesprekken2x per jaar in februari en juni. (Groep 8 in december en februari.) In november zijn er vrijwillige oudergesprekken.
Schoolnieuwsdigitale nieuwsbrief via social schools algemeen
Social SchoolsInformatie m.b.t. de groep en leuke activiteiten worden via social schools in de groep gedeeld
OuderhulpLeesouders, ouders die helpen en ondersteunen met activiteiten zoals spelletjes, sportdagen, projecten, talentcircuit, enz. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht. Wij hebben uw hulp hard nodig en stellen uw medewerking zeer op prijs. De OR (ouderraad) ondersteunt bij alle activiteiten en de MR (Medezeggeschapsraad) richt zich op het beleid van school en heeft een adviserende en instemmende rol.